SERVEIS PROFESSIONALS

AAG

AAGVETERINARY

AAGVETERINARY
AAG divisió específica de serveis AOIV:

Comptem amb l’equip de professionals més gran d’AUXILIARS OFICIALS D’INSPECCIÓ VETERINARIA (AOIV) a nivell nacional.

Figura regulada pel Decret 138/2003, de 27 de maig, i pels Reglaments europeus (Reglament (UE) 2017/625 i Reglament delegat (UE) 2019/624) que dóna suport als serveis de veterinaris oficials d’escorxadors.

Som uns representants de l’autoritat competent degudament formats i empleats per realitzar determinades funcions de control oficial i determinades funcions relacionades amb altres activitats oficials. Ens trobem presents en 31 escorxadors i en 3 establiments de manipulació de caça realitzant les inspeccions ante mortem i post mortem de tot bestiar sacrificat a Catalunya.

AAG

Experts en el tall i en l’elaboració de carn. Treballadors altament qualificats i amb anys d’ofici, que treballem minuciosament el desossament i l’especejament, que sacrifiquem, manipulem, processem i preparem tot tipus de producte carni. La nostra labor està present en els escorxadors i sales de desfer a nivell nacional i tenim un centre de producció pròpia a Torelló (Barcelona) on fem maquiles per a grans empreses de referència del sector.

Totes les operacions i processos de planta estan supervisats i validats pel nostre equip de qualitat. Tenim punts de control operacional, autocontrols, presa de mostres, analítiques, resultats… Tot procés productiu gestionat i executat pel nostre equip són garantia de màxima QUALITAT.

També comptem amb personal tècnic i especialitzat a mantenir els processos productius, instal·lacions, maquinaria i equipaments, en òptimes condicions. El personal de manteniment acumula llarga experiència realitzant manteniments preventius i correctius, on l’èxit recau en tenir una bona planificació d’intervencions preventives acurades, així com disposar d’eines de diagnosi predictiva de problemes que poden aparèixer en un futur.