AG Veterynary Logo

Divisió específica de serveis AOIV

Comptem amb la plantilla més gran i amb més experiència d’AUXILIARS OFICIALS D’INSPECCIÓ VETERINARIA (AOIV) a nivell nacional.

Tot el nostre equip de professionals està habilitat com AOIV, figura que està regulada pels Reglaments europeus (Reglament (UE) 2017/625 i Reglament delegat (UE) 2019/624) que donen suport als serveis veterinaris oficials dels escorxadors. En el cas de Catalunya també estan regulats pel Decret 138/2003, de 27 de maig.

Donem suport instrumental a l’autoritat sanitària competent en els controls oficials als escorxadors i establiments de manipulació de caça. Des de fa uns anys som l’únic proveïdor oficial de servei a Catalunya, amb més de 220 AOIV’s en actiu.

Som entitat autoritzada per a la gestió del servei a la CCAA de l’Aragó i estem en vies d’expansió tan a nivell nacional com a nivell europeu.

TOT EL NOSTRE EQUIP AL SERVEI DE LA QUALITAT DE LA CARN

El nostre equip està format per veterinaris i auxiliars oficials d’inspecció veterinària, amb l’objectiu comú de vetllar pel benestar animal, millorar la qualitat de la carn, garantir la seguretat alimentària i buscar l’eficiència en l'inspecció de les carns.