Política de Privacitat i Protecció de Dades

Normes d’utilització.

Dades Identificatives

 

APPEAL AGRIFOOD GROUP és una marca registrada amb presència a Internet a través de la pàgina web amb URL: www.aag.cat, d’ara endavant WEBSITE sobre la qual ostenta la titularitat plena. Entre els serveis prestats per APPEAL AGRIFOOD GROUP destaquen la consultoria especialitzada, entre altres activitats pròpies del seu objecte social.

APPEAL AGRIFOOD GROUP, S.L.

CIF: B67195487

CARRER PAU CLARIS, 157 PLANTA PR PUERTA 2

08037 BARCELONA

INFO@AAG.CAT

Responsable del tractament de dades

Qui és el responsable de les seves dades?
D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, l’informem que les dades personals aportades seran tractades per APPEAL AGRIFOOOD GROUP, S.L.

Finalitat del tractament

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Les dades aportades per vostè són necessaris per poder prestar amb totes les garanties el servei sol·licitat i facilitar el contacte, i seran tractades amb les següents finalitats: Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa.

Conservació

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran fins a la finalització de la relació contractual i posteriorment, durant els terminis legalment exigits i detallats en el nostre document de seguretat o fins al efectiu exercici de drets.

Legitimació

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Els interessos legítims del responsable del tractament per realitzar el tractament de les seves dades són orientats a facilitar el contacte amb el seu consentiment exprés.

Comunicació a tercers

A què destinataris es comunicaran les seves dades?
Per complir amb les finalitats previstes, les seves dades podran ser comunicades a: Administració tributària i Administració pública amb competència en la matèria així com sota requeriment legal degudament justificat, així com altres empreses pertanyents al grup sense que això hagi de constituir necessàriament un trasllat de les seves dades .

Drets de l’interessat

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o dret a la portabilitat de les seves dades personals, escrivint-nos a la nostra adreça dalt indicada, o enviant un correu electrònic a info@aag.cat, indicant el dret que desitja exercir.

Tindrà dret igualment a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest consentiment ni la validesa dels contractes efectuats arran d’aquests a regir-se per les seves pròpies normes pel que fa al tractament de dades.

Té dret a sol·licitar la tutela de l’autoritat de control en matèria de protecció de dades si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals.

Allotjament(Hosting) en Servidors i encriptació de dades.

 

APPEAL AGRIFOOD GROUP té ubicats els seus servidors en Centres de Dades a Europa i operats per Strato AG, empresa pertanyent al grup Deutsche Telekom i que compleix estrictament amb les obligacions requerides per l’AEPD Agència Espanyola de Protecció de dades en matèria de protecció de dades i adaptada a la nova normativa europea en Protecció de dades personals i que, no obstant, no té accés efectiu algun a les dades personals recollides per APPEAL AGRIFOOD GROUP.

Que el client en iniciar una sol·licitud de contacte per qualsevol de les vies habilitades a aquest efecte a la nostra web ha d’acceptar haver llegit i estar d’acord amb la nostra política de privacitat i normativa d’ús i tractaments, entén, accepta i dóna el seu consentiment inequívoc per el tractament posterior de les seves dades sense menyspreu de tot el que dret posterior l’assisteixi en matèria de protecció de dades.

Que aquestes dades es troben protegits en els nostres servidors per sistemes de seguretat per oferir absoluta confidencialitat i privacitat amb un xifrat SSL emès i avalat per Let ‘s Encrypt Authority X3 amb un algoritme de seguretat bancària sha256RSA ECDSA viatjant encriptats en tot moment.

WhatsApp

 

APPEAL AGRIFOOD GROUP manifesta als seus clients / usuaris que pot posar a la seva disposició un nombre operatiu que fa possible la comunicació entre ells mitjançant l’ús de l’aplicació WhatsApp. Tant la finalitat com la conservació de dades i legitimació del tractament coincideixen amb les especificades en l’apartat “Informació sobre protecció de dades” del present text legal establint-se una excepció pel que fa al responsable del tractament de les seves dades segons es detalla a continuació:

  1. L’usuari accepta expressament que serà sempre l’iniciador de la comunicació en funció dels seus interessos en la mesura que APPEAL Agrifood GROUP no origina contacte inicial algun per aquesta via limitant-se a oferir al client / usuari la facultat d’utilitzar aquest mitjà per a la seva comoditat.
  2. Que WhatsApp posseeix les seves pròpies condicions de servei i política de privacitat disponibles per lectura i acceptació per part del client / usuari en el següent enllaç a disposició de l’usuari: https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es i que aquestes condicions de servei i política de privacitat escapen al control de APPEAL AGRIFOOD GROUP.
  3. Que la informació transmesa mitjançant WhatsApp, en base al que enunciat en les polítiques de tractament de dades de l’esmentada app, viatja encriptada de punt a punt, sense que això suposi garantia per part de APPEAL AGRIFOOD GROUP, que aquesta condició es compleix en tot moment o que no es produeixin eventuals transferències internacionals de dades si aquests viatgen fora del territori considerat com a espai europeu (exemple d’aquesta transferència són les dades que viatgen a través de servidors en EUA).
  4. Que les dades obtingudes un cop la informació subministrada pel client emissor arriba al receptor segueixen el seu curs legal en base a les pròpies polítiques de tractament, legitimació i conservació de dades per part de APPEAL AGRIFOOD GROUP declinant tota responsabilitat per l’ús i tractament de dades que pugui dur a terme WhatsApp durant el transcurs de l’intercanvi de dades entre els diferents servidors que aquest tercer pugui fer servir per garantir la transmissió de dades fins a la seva arribada a destinació.
  5. Que APPEAL AGRIFOOD GROUP no tracta de cap manera cap tipus de metadada derivat de l’ús de WhatsApp per a cap fi i especialment no realitza cap tipus d’analítica de perfils en base aquests.
  6. Que APPEAL AGRIFOOD GROUP no utilitzarà aquest tipus de comunicacions per a cap tipus d’acció de màrqueting en la mesura que no constitueix una via legítima en base al nostre pròpia política de tractament de dades habilitada per a aquesta finalitat.
  7. Que APPEAL AGRIFOOD GROUP deriva en aquest acte l’acceptació de l’ús d’aquesta via de comunicació en la confiança expressa que l’usuari / client ha llegit i acceptat sense reserves totes les condicions relatives al servei contingudes en https://www.whatsapp.com / legal /? lang = es sent responsabilitat absoluta de l’usuari / client el referit ús.
  8. Que per a qualsevol dubte referent a protecció de dades APPEAL AGRIFOOD GROUP, S.L., posa a disposició del client / usuari les vies de contacte especificades a l’inici del present avís legal.

Seguretat i Confidencialitat

 

APPEAL AGRIFOOD GROUP assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat. Que APPEAL AGRIFOOD GROUP realitza auditories internes periòdiques dels seus sistemes de recollida i tractament de dades.

Propietat Intelectual i Industrial

 

APPEAL AGRIFOOD GROUP constitueix una marca. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de APPEAL AGRIFOOD GROUP, que inclou tant el nom com el logotip i altres elements associats, excepte consentiment exprés i per escrit de APPEAL Agrifood GROUP S.L. Queden reservats tots els drets.

El present lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del responsable del lloc web, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. L’accés per part de l’usuari al lloc web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: info@aag.cat

Canvis a la nostra política de privacitat

 

APPEAL AGRIFOOD GROUP es reserva el dret de modificació es les seves polítiques de privacitat per adaptacions legals. APPEAL AGRIFOOD GROUP informarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació a la seva posada en pràctica.

Codis de Conducta

 

Es prohibeix l’ús del servei contrari a la bona fe i, en particular i de forma no exhaustiva:

– La utilització que resulti contrària a les lleis o que infringeixi els drets de tercers.

– La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de APPEAL AGRIFOOD GROUP, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori mitjançant els mitjans a disposició de l’usuari.

– La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris contravenint el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal utilitzant qualsevol mitjà incloses la injecció de codi.

– La utilització de qualssevol adreces de correu electrònic amb fins de l’anomenat spamming (enviament de correu massiu no sol·licitat, de tipus comercial o de qualsevol altra naturalesa) així com l’enviament de grans missatges o cadenes de missatges amb la finalitat de bloquejar un servidor.

-APPEAL AGRIFOOD GROUP és contrari al spamming i mai ho farà.

Rel·latiu a menors d’edat

 

Els menors d’edat han de sol·licitar i obtenir el permís dels seus pares, del tutor o del representant legal abans de poder accedir als serveis i / o continguts de APPEAL AGRIFOOD GROUP. Queda limitat l’accés i contractació de serveis als menors d’edat no autoritzats i en tot cas APPEAL AGRIFOOD GROUP sempre ha de demanar l’autorització dels representants legals per procedir davant de qualsevol detecció d’aquests supòsits.

APPEAL AGRIFOOD GROUP recorda als usuaris majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són o no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

Lley aplicable i jurisdicció

 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. APPEAL AGRIFOOD GROUP podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de APPEAL AGRIFOOD GROUP.

Última revisió i vigència d’aquesta pàgina

 

*Document revisat el dijous 31 maig, 2018.